Saya bernama Novi Jannatun Khasanah, SH. , NIP 131236010035060032. Saya tinggal di Menes Telp.0253501586 . Saya lahir pada tanggal 06//1/196/1. Saya mengajar pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). E :
PSB Online
Jajak Pendapat
Bermanfaatkah Website Madrasah dengan SIMDIKnya bagi anda ?
Ragu-ragu
Tidak
Ya
  Lihat
www.ma-malnupusatmenes.sch.id " Al Muhaafazhatu 'ala al Qadiimi as shaalih wa al akhdzu bil Jadiid al-ashlah - Melestarikan Tradisi dan Mengadopsi Modernitas... "